żółw stepowy

Żółw stepowy – poradnik, informacje, hodowla w domu

Jednym z powszechniej dostępnych gatunków żółwi jest żółw stepowy. Należy on do tych żółwi, które najczęściej hodowane są w naszych domach. Żółwie stepowe cechują się skorupą w kształcie owalnym. Skorupa ma barwę jasnooliwkową. Wyraźnie jednak widoczne są ciemne plamy, które obecne są na każdej tarczce skorupy. U żółwi należących do tego gatunki łapy mają dość […]